• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

???? ไม่ว่างไปเลือกตั้ง >>> กรอกแบบฟอร์ม ทำตามขั้นตอน ไม่เสียสิทธิ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 ธ.ค. 2563 อ่าน [3]

...
???? ไม่ว่างไปเลือกตั้ง >>> กรอกแบบฟอร์ม ทำตามขั้นตอน ไม่เสียสิทธิ
1?? กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)
2?? แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)
3?? นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์
......................
???? แจ้งสาเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่น
1?? ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 - 19 ธ.ค.63
หรือ
2?? หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์