• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขยายระยะเวลาให้บริการ #ทะเบียนพาณิชย์ #ขอหนังสือรับรอง #การยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 9 ธ.ค. 2563 อ่าน [5]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขยายระยะเวลาให้บริการ #ทะเบียนพาณิชย์ #ขอหนังสือรับรอง #การยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
ในช่วงวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-18.30 น.
และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ประชาชน ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์