• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พิธีเปิด Khon Kaen GMS Silk Festival 2020

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 1 ธ.ค. 2563 อ่าน [83]

...
           เมื่อวันที่ (30 พฤศจิกายน 2563) เวลา  17.00 น. ณ  อาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชั่วคราว  ภายในงานเทศกาลไหมสากลฯ ประจำปี 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด“กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม   ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้า SMEs และสร้างโอกาสในการพบปะของคู่ค้าเกี่ยวกับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม  อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ   ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม  ในการพัฒนาศักยภาพสินค้า  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของผู้ประกอบการจากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น และเชื่อมโยง กับประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้เกิดการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสการจำหน่ายและสร้างโอกาสในการพบปะของคู่ค้าเกี่ยวกับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมในการพัฒนาศักยภาพสินค้า รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของผู้ประกอบการจากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์