• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 23 พ.ย. 2563 อ่าน [99]

...
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563
 
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมคณะะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMEs) ทั่วประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์