• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อป้องปราม การปรับขึ้นราคาสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 พ.ย. 2563 อ่าน [65]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์