• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 พ.ย. 2563 อ่าน [99]

...
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางปิยวรรณ โยมา ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงแนวทาง การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ทีประชุมทราบ เพื่อเป็นการบูรณากาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสุน และแก้ปัญหาภาคการเกษตรร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง ภาคเกษตรกรรม ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์