• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน โครงการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 พ.ย. 2563 อ่าน [80]

...
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน โครงการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธาน เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด หลัดการ กรอบแนวคิด/แนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการของสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงาน โครงการ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ของพื้นที่ และชั้นตอนการเสนอของบประมาณ Workshop จัดทำแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์