• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 พ.ย. 2563 อ่าน [7]

...
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 จ้าา ??

? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

#เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #รัฐบาลประกันรายได้
#คู่มือประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 #กรมการค้าภายใน
#ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ปี 2
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? เกษตรกรสามารถดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64
ได้ที่ ???? shorturl.at/mqwxA

? โปสเตอร์ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
? แผ่นพับ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
? คู่มือ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
? สปอตวิทยุ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 ชุด
? สปอตโมบายยูนิต ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์