• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 29 ต.ค. 2563 อ่าน [7]

...
วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพ้ฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอรมน. จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ตลาดต้นตาลขอนแก่น จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์