• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอซำสูง กระนวน อุบลรัตน์ หนองเรือ หนองสองห้อง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 28 ต.ค. 2563 อ่าน [211]

...
วันที่  26 – 27  ตุลาคม  2563  เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอซำสูง กระนวน อุบลรัตน์ หนองเรือ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อกำกับดูแลไม่ให้ร้านค้ากระทำผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และให้ร้านค้าถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด โดยหากพบร้านใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรายชื่อร้านค้าที่กระทำผิดเพื่อดำเนินการเพิกถอนร้านค้าออกจากโครงการธงฟ้าฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์