• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกยางพารา ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ต.ค. 2563 อ่าน [130]

...
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกยางพารา ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3  ผู้แทนจ่าจังหวัด และผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบปริมาณยางพาราคงเหลือในสต๊อกของผู้ประกอบการค้ายางพาราในเขตพื้นที่อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 ราย ซึ่งผลการตรวจสอบสต๊อกมีปริมาณยางพาราคงเหลือ จำนวน  97.018 ตัน แยกเป็น เศษยาง จำนวน  70.018 ตัน และน้ำยางข้น จำนวน 27 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์