• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ต.ค. 2563 อ่าน [4]

...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 16.00 น. ณ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง กลุ่มเกษตกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น กับกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ เป็นประธานกลุ่ม เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตข้าว และการซื้อขายข้าว รับฟังข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดข้าว และหาทางช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และการต่อยอดทางการตลาดข้าวอินทรีย์ส่งเสริมให้มีการบริโภคและขายได้ในราคาที่เป็นธรรม และจัดหาตลาดข้าวอินทรีย์ผ่านช่องทางการตลาด เปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่การจำหน่ายในห้าง Modern Trade ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์