• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 ต.ค. 2563 อ่าน [1]

...
ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์อีสานเขียว บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต๊น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ปี 2563/2564 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มข้าวอินทรีย์อีสานเขียว แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชัยชาญ เพชรสีเขียว เป็นประธานกลุ่ม เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตข้าว และการซื้อขายข้าว รับฟังขอเสนอและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดข้าว และหาทางช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และการต่อยอดทางการตลาดข้าวอินทรีย์ส่งเสริมให้มีการบริโภค และจัดหาตลาดข้าวอินทรีย์ผ่านช่องทางการตลาดให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกหน่วยงาน ให้ทั่วถึง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์