• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่มอบป้ายโลโก้ตลาดสดติดดาวพร้อมเกียรติบัตรให้กับตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสดติดดาว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 ต.ค. 2563 อ่าน [4]

...
วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มอบป้ายโลโก้ตลาดสดติดดาวพร้อมเกียรติบัตรให้กับตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสดติดดาว ปี 2562 (วันที่ 2) ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง  ตลาดสดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านฝาง และตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ 2563 สำรวจราคาผัก ผลไม้สด อาหารปรุงสำเร็จ จากการตรวจสอบพบว่า ผักและผลไม้สดมีเพียงพอต่อความต้องการและไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์