• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่มอบป้ายโลโก้ตลาดสดติดดาว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 20 ต.ค. 2563 อ่าน [98]

...
วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร  พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ลงพื้นที่มอบป้ายโลโก้ตลาดสดติดดาวพร้อมเกียรติบัตรให้กับตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสดติดดาว ปี 2562 ได้แก่ ตลาดสดราชพัสดุกรมธนารักษ์ชุมแพ ตลาดสดเทศบาลภูเวียง ตลาดสดเทศบาลดอนโมง ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองเรือ และตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ 2563 สำรวจราคาผัก ผลไม้สด อาหารปรุงสำเร็จ จากการตรวจสอบพบว่า ราคาอยู่ในเกณฑ์ปกติอาหารปรุงสำเร็จ ราคาถุงละ 30 - 40 บาท ผักและผลไม้สดมีเพียงพอต่อความต้องการและไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์