• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 14 ต.ค. 2563 อ่าน [130]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษรพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เนื่องจากสำนักงานพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์