• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าทั่วไป เพื่อเปลี่ยนร้านขายของชำธรรมดา ให้เป็น SMART โชห่วย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 14 ต.ค. 2563 อ่าน [232]

...
วันที่ 14 ตุลาคม 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดย นายอินทร์แปลง วรธิพรมมา พนักงานธุรการ ส3 กลุ่ม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าทั่วไป เพื่อเปลี่ยนร้านขายของชำธรรมดา ให้เป็น SMART โชห่วย โดยมีเป้าหมายจาก Smart โชห่วยเดิม 83 ร้าน ให้เพิ่มเป็น 150 ร้านค้า ภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเมือง Smart City ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์