• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น (เซลล์แมนจังหวัด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 9 ต.ค. 2563 อ่าน [481]

...
ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น (เซลล์แมนจังหวัด)

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดขอนแก่น (เซลล์แมนจังหวัด) ด้วยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMES) ทั่วประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์