• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/256

30 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการอาหารปลอดภัย โครงการไก่ KKU1 โครงการข้าวทับทิมชุมแพ และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์