• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

Sweet Signature เทศกาลขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 28 ก.ย. 2563 อ่าน [30]

...
วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม ซึ่งนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทับทิมชุมแพเป็นขนมบัวหิมะ และ สมาชิก Biz Club จังหวัดขอนแก่น ภายในงาน Sweet Signature เทศกาลขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น (สินค้าที่อยู่ระหว่างขอ GI) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์