• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตรกรสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 18 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ น.ส.อภิญญา อุทัยแสน รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตรกรสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. อบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
2. จัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ภายในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
2.1 พื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงานขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน Sweet Signature 2020ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จำนวน 1 คูหา
2.2 พื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ขอนแก่น 1 ถนนมิตรภาพ บริเวณชั้น 2 จำนวน 20 คูหา เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ทำหน้าที่เป็นเซลแมนจังหวัดนำสินค้าของเกษตรกรไปวางจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์