• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 11 ก.ย. 2563 อ่าน [2]

...
วันนี้ (9 กันยายน 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำหน่ายหน้ากากอนามัยตามราคาประกาศควบคุมฯ
1. หน้ากากอนามัยสีฟ้า 3 ชั้น ยี่ห้อ maple ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 100.- บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.00 บาท)
2. หน้ากากอนามัยคาร์บอน สีเทา 4 ชั้น ยี่ห้อ maple ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น ราคากล่องละ 50.- บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.00 บาท)
3. หน้ากากอนามัยคาร์บอน สีเทา 4 ชั้น ยี่ห้อ Face Mask ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 100.- บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.00 บาท)
โดยขณะนี้เริ่มมีสินค้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เข้าสู่ตลาดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสินค้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหน้ากากทางเลือกได้แก่ หน้ากากผ้า ฯลฯ ในส่วนเเอลกอฮอล์และเจลล้างมือแอลกอฮอล์มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการไม่พบสินค้าขาดแคลน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์