• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน “ตลาดต้องชม : ตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 11 ก.ย. 2563 อ่าน [3]

...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางลลิดา จิวะนันทประวัติ)

ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน “ตลาดต้องชม : ตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง”

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ทางเข้าตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน “ตลาดต้องชม ตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ กล่าวต้อนรับ นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้า OTOP ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชมที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์