• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางลลิดา จิวะนันทประวัติ) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 11 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางลลิดา จิวะนันทประวัติ)

ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่นได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2552 จากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งสี่หน่วยงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนและแนวความคิดคนกับป่า การวิจัย เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์