• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

“ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ข้าวพฤกษเคมีสูง” มีขายแล้วที่ตลาดจริงใจ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 7 ส.ค. 2563 อ่าน [57]

...
“ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ข้าวพฤกษเคมีสูง” มีขายแล้วที่ตลาดจริงใจ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับ คุณกรกรินทร์  ภาชะโน ตำแหน่ง Dept.Jingjai Farmer Market (ผู้จัดการตลาดจริงใจ) จัดพื้นที่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนอุดม ผู้ผลิตข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น มาจำหน่ายที่ ท๊อป ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น เนื่องข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น เป็นข้าวที่มีพฤกษเคมีสูง จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าได้ผลดีในการลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งท่อน้ำดี และโรคความจำเสื่อม ข้าวพันธุ์นี้สร้างรายได้ให้กับชาวนาจังหวัดขอนแก่นมากกว่าข้าวทั่วไป และได้รับตรารับรอง KK Rice จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์