• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการเเบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6 ส.ค. 2563 อ่าน [45]

...
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางลลิดา จิระนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เขตตรวจการที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น
ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการในพื้นที่การเกษตรสร้างมูลค่า ณ บ้านแสนตอ
ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยการทำฟาร์มจิ้งหรีดเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด รายใหญ่ของ จ.ขอนแก่น
ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเเละได้มีการประกาศให้ฟาร์มจิ้งหรีดของหมู่บ้าน
แห่งนี้รวมทั้งหมด 21 ฟาร์ม ที่ผ่านมาตรฐาน GAP หรือฟาร์มที่มีแนวทางการปฎิบัติในสวน
ไร่นา เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์