• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น พูดบรรยายการจัดอบรมและสัมมนาของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในโครงการ “SMEs Clinic”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 3 ส.ค. 2563 อ่าน [2]

...
พาณิชย์ฯขอนแก่น พูดบรรยายการจัดอบรมและสัมมนาของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในโครงการ “SMEs Clinic”

วันนีั (1 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พูดบรรยายการจัดอบรมและสัมมนาของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในโครงการ“SMEs Clinic” ด้วยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มีแนวคิดในการส่งเสริมสมาชิก นักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นให้มีความพร้อมความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ทันกับยุคสมัยและพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภาวะควบคุมโรคระบาดคลี่คลายลงหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงจัดโครงการ SME CLINIC โดยจะให้ความรู้ แนะนำช่องทางช่วยเหลือและโอกาสต่างๆให้กับสมาชิกและนักธุรกิจทั่วไป โดยจัดในรูปแบบการประชุม ระดมความคิดเห็น การอบรมสัมมนา และการจับคู่ให้คำปรึกษา เป็นต้นจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารและจัดการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์