• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด(ขอนแก่น)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 31 ก.ค. 2563 อ่าน [5]

...
พาณิชย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด(ขอนแก่น)

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด(ขอนแก่น) โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อรับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริงถึงผลกระทบภาวะเศษฐกิจ สังคม และแรงาน ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้ความคิดเห็นต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์