• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ (สร้างเครือข่าย) การตลาดสินค้าเกษตร ในยุค New Normal

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 ก.ค. 2563 อ่าน [6]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ (สร้างเครือข่าย) การตลาดสินค้าเกษตร ในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมออร์คิด ชั้น 2 โรงแรมกรีน โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมในวันนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตร ในยุค New Normal โดยนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การบรรยายในหัวข้อขายออนไลน์ยังไงให้คนซื้อ กลยุทธ์การตั้งราคาและออกโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายแบบปังๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย เหลาหา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ธุรกิจ-วิเคราะห์ภาวะความต้องการของตลาด (Demand) เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด (Supply) สินค้าเกษตรอินทรีย์ และการ Workshop การวิเคราะห์สินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้เข้าอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์นำไปปรับใช้และต่อยอดให้กับสินค้าของตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์