• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 13 ก.ค. 2563 อ่าน [11]

...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย ดร.ชวลิต พากเพียรถกลผล ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรม “ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้” ลงพื้นที่ ณ ห้างหุ้นส่วน เอสเอ็มมาร์ท อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกดำเนินการตรวจประเมินธุรกิจพร้อมพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะที่ปรึกษาร่วมกันแชร์ประเด็นปัญหาที่พบจากธุรกิจ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา และประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์