• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ร่วม "กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" KK RICE

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 13 ก.ค. 2563 อ่าน [1]

...
พาณิชย์ฯ ร่วม "กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" KK RICE

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วม "กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" โดยมี นายปานทอง สระดูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เป็นประธานในพิธี กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว จนได้พันธุ์ข้าวขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และ กรมการข้าวประกาศเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข๖๙ (ทับทิมชุมแพ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้าวพันธุ์นี้มีความพิเศษหลายประการ เป็นต้นว่า เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ไม่ไวต่อช่วงสง ผลผลิตสูง ปลูกได้ทั้งปี มีคุณภาพหุงต้มรับประทานดี เหนียวนุ่มคล้ายข้าวจาโปนิกา มีปริมาณสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสูงมาก งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าได้ผลดีในการลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งท่อน้ำดี และโรคความจำเสื่อม ข้าวพันธุ์นี้มีการปลูกและสร้างรายได้ให้กับชาวนาทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้จังหวัดขอนแก่น ต่อเนื่องมาหลายปี และผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการพบว่าการปลูกในจังหวัดขอนแก่นพบสารที่ส่งเสริมสุขภาพในข้าวกขอ๙ (ทับทิมชุมแพ) ปริมาณสูงกว่าแหล่งอื่นๆ

จังหวัดขอนแก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) จึงมีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เครื่องหมายรับรอง ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรับรองคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของข้าวทับทิมชุมแพ ขอนแก่นที่มีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชนีในมล็ดข้าว ที่แตกต่งกับพื้นที่อื่นๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และนอกจากนั้น จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ดำเนินการส่งคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งสำนักงานจังหวัดขอนุแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ได้พยายามยกระดับสินค้าข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นสืบไป นอกจากนี้ ในฤดูกาลผลิตนาปี ๒๕๖๓ นี้ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ให้ความอนุคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖๙ (ทับทิมชุมแพ) แก่นายกิตติ สิ่งหาปัด พิธีกรข่าวที่มีชื่อเสียง เพื่อปลูกเป็นแปลงสาธิตข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ณ บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ รวมทั้งการมอบใบรับรองข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่นแก่นายกิตติ สิงหาปัด นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น หรือ KK RICE


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์