• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 13 ก.ค. 2563 อ่าน [2]

...

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดต้นตาลขอนแก่น" ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ "ตลาดต้นตาล เป็นตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ค้า ตลอดจนประชาชน ทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาการดำเนินงานของตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดต้นตาลขอนแก่น" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์