• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายข้าวทับทิมชุมแพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 26 มิ.ย. 2563 อ่าน [1]

...
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น.นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายข้าวทับทิมชุมแพ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ยื่นคำขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวทับชุมแพ จำนวนทั้งสิ้น 7 คำขอ แบ่งเป็น กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม ,สหกรณ์ 1 แห่ง และบุคคลธรรมดา 5 ราย เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นออกใบอนุญาต ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวทับทิมชุมแพต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์