• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

??ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ?? “ขอนแก่น เมืองน่าอยู่ สำหรับสังคม สูงวัย”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 16 มิ.ย. 2563 อ่าน [10]

...
??ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ?? “ขอนแก่น เมืองน่าอยู่ สำหรับสังคม สูงวัย”

??บรรยาย หัวข้อ“เมืองขอนแก่น สังคมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการสุขภาพและสาธารณสุขเป็นเลิศ”
โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

??บรรยายหัวข้อ“โครงการพัฒนาเมืองและความพร้อมด้านการลงทุนสำหรับสังคมสูงวัย”
โดย นายธนะ ศิริธนชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

??บรรยาย หัวข้อ “ความพร้อมด้านการแพทย์สำหรับผู้สูงวัย”
โดย รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

??บรรยาย หัวข้อ “ความพร้อมด้านบุคคลากร ดูแลผู้สูงวัย”
โดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

??บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบสำหรับคนสูงวัยในภูมิอากาศวัฒนธรรมเอเชีย"
โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

??บรรยายหัวข้อ“เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตในที่อยู่อาศัยผู้สูงวัย"
โดย รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หัวหน้าโครงการ Khon Kaen Smart Living Lab

??บรรยาย หัวข้อ หัวข้อ “ตัวอย่างการพัฒนาโครงการสำหรับผู้สูงอายุ”
โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (ประเทศไทย)

??บรรยาย หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ “การเติบโตของสังคมนานาชาติ ในจังหวัดขอนแก่น”
โดย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น

ดำเนินรายการ
โดย คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บก.อีสานบิซ

??Live สด ผ่านทางเพจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและเพจ อีสานบิซ

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 -16.30 น.

(thumbtack)ลงทะเบียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1csEQJalN1bzLpThhfeuWT5yBqs3rWT0kZI6wFZmkUbs

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์