• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวเศรษฐกิจ

56028 ยอดเข้าชม

การขอใช้เครื่องหมาย รับรองข้าวหอมมะลิไทย

ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย 2562 ใบมอบอำนาจ3F

23 มิ.ย. 2565 18

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น (FACTSHEET)

ปี 2561 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม10

21 มิ.ย. 2565 18

อ่านเพิ่มเติม