• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

27644 ยอดเข้าชม

??ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ?? “ขอนแก่น เมืองน่าอยู่ สำหรับสังคม สูงวัย”

??ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ?? “ขอนแก่น เมืองน่าอยู่ สำหรับสังคม สูงวัย” ??บรรยาย หัวข้อ“เมืองขอนแก่น สังคมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการสุขภาพและสาธารณสุขเป็นเลิศ” โดย10

16 มิ.ย. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ"พาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

โครงการ"พาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 256310

16 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ยาวไป ยาวไป! ?? กับโครงการเชื่อมโยงการค้า บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ COVID-19

ยาวไป ยาวไป! ?? กับโครงการเชื่อมโยงการค้า บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ COVID-19 (ระหว่างวันที่ 8-12 , 15-17 มิถุนายน 2563)10

9 มิ.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม