• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

19754 ยอดเข้าชม

โครงการ"พาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

โครงการ"พาณิชย์ฯ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน 256310

16 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ยาวไป ยาวไป! ?? กับโครงการเชื่อมโยงการค้า บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ COVID-19

ยาวไป ยาวไป! ?? กับโครงการเชื่อมโยงการค้า บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ COVID-19 (ระหว่างวันที่ 8-12 , 15-17 มิถุนายน 2563)10

9 มิ.ย. 2563 21

อ่านเพิ่มเติม