• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

43892 ยอดเข้าชม

???? ไม่ว่างไปเลือกตั้ง >>> กรอกแบบฟอร์ม ทำตามขั้นตอน ไม่เสียสิทธิ

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง >>> กรอกแบบฟอร์ม ทำตามขั้นตอน ไม่เสียสิทธิ กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก) แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)10

21 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้อง กัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้อง กัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)10

21 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
?? ขอเชิญ ซื้อสินค้า?? ??“ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปลอดภัย ของใช้สุดเก๋”?? ??“ผลิตภัณฑ์จากขอนแก่น”??

ขอเชิญ ซื้อสินค้า “ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปลอดภัย ของใช้สุดเก๋” “ผลิตภัณฑ์จากขอนแก่น” วันที่ 25-28 ธันวาคม10

21 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม