• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

44289 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น10

24 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/64

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ10

24 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น (คพจ.) ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ10

24 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

วันนี้ (22 ธ.ค 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 2010

24 ธ.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ"

เมื่อวันที่ (21 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องดอกคูณ ชั้น10

22 ธ.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจติดตามสถานการณ์และภาวะราคาหน้ากากอนามัยร้านค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันนี้  (21  ธันวาคม  2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์และภาวะราคาหน้ากากอนามัยร้านค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์  ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า10

21 ธ.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม