• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

44037 ยอดเข้าชม

ระชาสัมพันธ์งานกระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ “การประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวและการลดภาระค่าครองชีพประชาชน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

29 ธ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า10

24 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯ ออกตรวจติดตาม การปิดป้ายราคาและรายการสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่

พาณิชย์ฯ ออกตรวจติดตาม การปิดป้ายราคาและรายการสินค้าในกระเช้าของขวัญปีใหม่ วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) ณ ห้างแมคโคร สาขาขอนแก่น10

24 ธ.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น10

24 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/64

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ10

24 ธ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น (คพจ.) ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ10

24 ธ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม