• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

50006 ยอดเข้าชม

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ • การขนส่งสินค้าที่นำเอารูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบขึ้นไปมารวมกัน • มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้รับมอบหมายเพียงผู้เดียว • ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับเดียว10

30 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ (27 สิงหาคม 2564 ) เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

30 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ผลไม้ทำรายได้เข้าประเทศ! จุรินทร์ ชูผลสำเร็จ 7 เดือนแรก ส่งออกผลไม้สดและผลไม้แปรรูป 131,166 ล้านบาท

ผลไม้ทำรายได้เข้าประเทศ! จุรินทร์ ชูผลสำเร็จ 7 เดือนแรก ส่งออกผลไม้สดและผลไม้แปรรูป 131,166 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 48.3110

30 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม