• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

41597 ยอดเข้าชม

??รีบหน่อยยย!! ถ้าไม่อยากคอยไปอีกปี?? ปีฉลู ...เราจะ "ฉลุย" ไปด้วยกัน!!

รีบหน่อยยย!! ถ้าไม่อยากคอยไปอีกปี ปีฉลู ...เราจะ "ฉลุย" ไปด้วยกัน!! ต้นกล้าทูโกล64 โครงการดี ๆ จาก10

12 ม.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือสนับสนุนสั่งซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยเหลือสนับสนุนสั่งซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ หากมีผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามใบสั่งซื้อผลผลิตส้มโอ สแกน ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โทร10

12 ม.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดขอนแก่นสร้างความมั่นใจหน้ากากอนามัยมีใช้ถูกกฎหมาย

วันที่ 6 มกราคม 2564 #จังหวัดขอนแก่นสร้างความมั่นใจหน้ากากอนามัยมีใช้ถูกกฎหมาย หาซื้อได้ในหลายพื้นที่... วันนี้เวลา 15:00 น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น10

8 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจสอบภาวะ และราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในบริเวณตลาดบางลำภูและพื้นที่ข้างเคียงตลาดบางลำภู

วันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบภาวะ และราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในบริเวณตลาดบางลำภูและพื้นที่ข้างเคียงตลาดบางลำภู พบว่าผู้ประกอบการมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคา10

8 ม.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจสอบและราคาอาหารทะเลในเขตตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดบางลำภู

วันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ออกตรวจสอบและราคาอาหารทะเลในเขตตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดบางลำภูพบว่าอาหารทะเลส่วนใหญ่มาจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ10

8 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (7 มกราคม 2564) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ10

8 ม.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม