• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

41036 ยอดเข้าชม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 Moc Biz Club

วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร10

20 ม.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ณ10

20 ม.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม