• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

43205 ยอดเข้าชม

โครงการ “จับคู่กู้เงิน" จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายพูนพงษ์10

21 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “ จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหาร

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันการเงินชั้นนำ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บิสคลับจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “ จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหาร10

19 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ https://opsmoc.thaijobjob.com/

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ https://opsmoc.thaijobjob.com/

14 มิ.ย. 2564 11

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ ????

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครข้าราชการ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา - เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ -10

10 มิ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม