• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

49895 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ฯขอนแก่น เข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลนวัตกรและการดำเนินโครงการ10

1 เม.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ.2566-2570

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ.2566-2570 วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น10

31 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
“ให้ปลาหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน แต่สอนวิธีจับปลา มีกินตลอดไป”

จบลงไปแล้วสำหรับการจัดฝึกอบรม “ส่องกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก” กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาด โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510

31 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯขอนแก่นน จัดอบรม "ส่องตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก"

พาณิชย์ฯขอนแก่นน จัดอบรม "ส่องตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก"   วันนี้ (28 มี.ค. 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น10

28 มี.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ามาตราการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ผ่านระบบประชุม

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ามาตราการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ วันที่ (23 มีนาคม 2565)10

24 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม