• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

43452 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ฯ ขอนแก่น ลงพื้นสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมและมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย ณ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ (10 ตุลาคม 2564) เวลา 12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวนงค์นุช อุุดมคำ10

14 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมสร้างเข้าใจด้านชั่งตวงวัดให้กับภาคเอกชน

เมื่อวันที่ (8 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) นายชาญยุทธ10

11 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม