• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

41502 ยอดเข้าชม

ELMA Alumni ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปีต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Talk & Share"

ELMA Alumni ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปีต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Talk & Share" ในหัวข้อ “จาก10

10 ก.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ • การขนส่งสินค้าที่นำเอารูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบขึ้นไปมารวมกัน • มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้รับมอบหมายเพียงผู้เดียว • ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับเดียว10

30 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม