• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

43777 ยอดเข้าชม

ก่อนซื้อ..โปรดสังเกต

ก่อนซื้อ..โปรดสังเกต สิ่งควรรู้และสังเกตก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภค - สังเกตุตาชั่ง - สังเกตุป้ายราคา - สังเกตุราคามาตรฐานสินค้า

5 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรอง”รูปพนมมือ” มี 2 ประเภท ได้แก่ (1)10

5 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
....พาณิชย์ฯ ขอนแก่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองโคราช และผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และนางสาวรัชเกล้า10

26 ต.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม