• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

40743 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ฯขอนแก่น เปิดตัวรถไฟฟ้า MOC Biz Club EV Food

เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม. 64) เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายชาญยุทธ วันดี10

20 ต.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯ ขอนแก่น ลงพื้นสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมและมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย ณ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ (10 ตุลาคม 2564) เวลา 12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวนงค์นุช อุุดมคำ10

14 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมประชุมสร้างเข้าใจด้านชั่งตวงวัดให้กับภาคเอกชน

เมื่อวันที่ (8 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) นายชาญยุทธ10

11 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม