• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

49923 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุรชัย นาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

17 ส.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
โลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันปรับมุมมองและต่อยอดธุรกิจด้วย BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ??กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง "การค้า BCG เพื่อเรา เพื่อโลก" จากกูรูทั้ง 5 ท่าน

โลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันปรับมุมมองและต่อยอดธุรกิจด้วย BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง "การค้า BCG เพื่อเรา10

17 ส.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม